Loopbaanadvies aftrekbaar belasting als scholingskosten

De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is voor de derde keer uitgesteld. Nadat de afschaffing van deze aftrekpost eerder al van 1 januari 2018 naar 1 januari 2019 werd uitgesteld, is de afschaffing in 2019 nu ook van de baan.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. Daarmee zou ook de scholingsaftrek verdwijnen. Maar de maatregel blijft in ieder geval nog behouden in 2019. Het kabinet wil eerst met partijen om de tafel voor wat betreft de invoering van een alternatief.

Aftrek scholingsuitgaven

Particulieren die een opleiding of studie voor een (toekomstig) beroep volgen waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering, kunnen de kosten hiervan in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Het gaat hier les-, cursus-, college- en examengelden en verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Niet alle studiekosten zijn aftrekbaar. Niet-aftrekbaar zijn bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten en de kosten van computerapparatuur, zoals een tablet of een notebook.

Drempel en plafond scholingsaftrek

Bovendien kent de scholingsaftrek een drempel van € 250 en kan er maximaal € 15.000 aan studiekosten en andere scholingsuitgaven in aftrek worden gebracht indien de studie wordt gevolgd buiten de standaardstudieperiode. Een eventuele vergoeding van de werkgever komt in mindering op de aftrekbare studiekosten.

Geen alternatief voor scholingsuitgaven

Er komt dus in 2019 nog geen alternatief voor de aftrek. Een alternatief moet voldoen aan de doelstelling van een levenlang lerenbeleid. Hierover zullen nog afspraken worden gemaakt met relevante partijen. Als er meer over deze nieuwe regeling bekend is, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Studiekosten aftrekbaar van de winst?

Scholingskosten die betrekking hebben op het op peil houden van uw vakkennis, kunt u als ondernemer in de inkomstenbelasting ten laste van de winst brengen. Gaat u uw vakkennis uitbreiden? Dan kunt u gebruik maken van de scholingsaftrek.

Let op! Het is vaak voordeliger om uw scholingskosten ten laste van de winst te brengen, omdat hier geen drempel, plafond en beperkingen gelden. Wel heeft u te maken met de mkb-winstvrijstelling, zodat slechts 86% van de kosten tot aftrek leidt.