TMA Assessment

Wil jij graag weten welke talenten jij hebt of welke je moet ontwikkelen voor die droombaan? Een TMA talentenanalyse kan je veel informatie geven.

De TMA Talentenanalyse is een evaluatiemethode die door organisaties wordt gebruikt om kandidaten te te identificeren en ontwikkelen op basis van competenties, vaardigheden en natuurlijke talenten. Talentenanalyse is belangrijk omdat het mogelijk is om een objectieve, constructieve en diepgaande analyse van drijfveren, TMA-competenties, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten inzichtelijk te maken.

Jaarlijks worden er 200.000 analyses uitgevoerd, hierdoor krijgen werknemers en werkgevers nieuwe inzichten bieden in persoonlijkheid, talenten, competenties en loopbaanopties.

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse uw kandidaat centraal en op de troon die hem past.  De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

Wil je graag meer weten over jouw talenten? Neem dan contact op met Marloes. Zij heeft veel ervaring met deze methode en kan je helpen jouw droombaan te vinden.

 

Over de Talentenanalyse

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt circa een uur in beslag welke de kandidaat besteed achter zijn computer. De vragenlijst voor de kandidaat bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit de kandidaat steeds dient te kiezen welke het beste bij hem passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

U ontvangt een genuanceerde kandidaat-rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en uw kandidaat niet veroordeelt. Hierdoor worden de uitkomsten meestal herkend en geaccepteerd door uw kandidaat. Daarnaast ontvangt u als gesprekspartner van de kandidaat schaduw (expert) rapportages en matching rapportages om uw terugkoppelingsgesprek te voeren en de aanwezige drijfveren en talenten te valideren. De rapportages geven inzicht in kwaliteiten en valkuilen en reiken u uitgebreide interviewvragen, ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op uw kandidaat. Hiermee komt u op grondige wijze tot de kern en krijgt u een diepgaander en waardevoller inzicht in uw kandidaat. De uiteindelijke keuzes en adviezen maakt u zelf, maar wel op een gestructureerde en gefundeerde manier.

Toegevoegde waarde van TMA Methode

TMA informatie & advies kan gebruikt worden door professionals, managers en medewerkers en heeft een aantal grote voordelen.

  • Mensen effectiever selecteren en inzetten op basis van ‘matching’ tussen werk en persoonlijke talenten
  • Meer objectiviteit in gesprekken over persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit
  • Gerichter opleiden: de juiste competenties ontwikkelen die passen bij iemands talenten
  • Effectieve aansturing van en werkverdeling in teams op basis van talenten
  • Makkelijk inzicht in cognitieve capaciteiten en beroepsinteresse van mensen
  • Monitoren of de organisatie de juiste talenten aan boord heeft om de organisatiedoelen te realiseren
  • Makkelijk zoeken naar mensen met talent voor een functie/rol of project